УУЛГА I

1. Бусдыг хүчирхийлэн нэгжих, булаах явдал: уулга нь дарагдах (дажин түйвээний эхний ширүүн үе дэлгэрэнгүй...

уулга нь дарагдах дажин түйвээний эхний ширүүн үе дарагдах
уулга тавих дээрэмдэх цэрэг илгээх
уулга дээрэм илэрхий дээрэм тонуул
Ижил үг:

УУЛГА II

УУЛГА III

УУЛГА IV