уулга нь дарагдах
дажин түйвээний эхний ширүүн үе дарагдах