БААШЛАХ

Бааш гаргах, бачлах, заль гаргах - Харь нутгийн цагаач гөлөг гэх зэргээр доромжлоход нь барилцаж аваад тонгорч дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., баашлах арга (залилах хуурах арга), будилах баашлах [хоршоо] (будилах, арга заль зохиох) - Залуусын будилах баашлах арвин. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

баашлах арга залилах хуурах арга
будилах баашлах

будилах, арга заль зохиох