БАВ :

Хүч нэмэгдүүлэх сул үг: бав бараан [хоршоо] (нэлээд бараан) - Тарлантсан цас алга болж уулс бав дэлгэрэнгүй... Д.Норов. Мөнхийн дуудлага.