БАВАЛЗАХ

1. Бавгар юмны үргэлжлэн хөдлөх: сахал нь бавалзах (сахал үс нь бавганах) - Нүдээ эргэлдүүлэн дэлгэрэнгүй... Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү; 2.Жижиг хүүхэд, адгуус амьтны төл ам дүүрэн үмхсэн зүйлээ хурдан хурдан зажлах мэт аяглах.