БАВАЛЗУУЛАХ

Бавгар юмыг бавас бавас хөдөлгөх: сахлаа бавалзуулах (сахал үсээ бавас бавас хийлгэх) - Урт дэлгэрэнгүй... И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.