БАВАХ

1. Дэмий ярих, чалчих, хий дэмий бурах: бавж гарах (бавж эхлэх), бавж эхлэх (бурах); дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Идэх.

бавж гарах бавж эхлэх
бавж эхлэх бурах

бавах

хүчиндэх, sex хийх

Зочин 2019-04-25 13:44:16


Бавах

Sex хийх, хүчингийн хэрэг хийх, хүчиндэх, хүчээр хувцсыг нь тайлж унтах

Зочин 2019-04-25 13:45:51