БАВАЙЛГАХ

Сахал үсээ бавгар болгох; сэгсийлгэх: сахлаа бавайлгах (сахлаа ихээр ургуулах).