БАВАЙХ

1. Бавгар болох;


2. Сахал их ургах, сэгсийх: бавайсан сахал (бавгар сахал) - Сахал нь бавайсан нэг сүрхий амьтан хашаанд орж ирээд байдаг дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.