БАВАЛДАХ

1. Олуул дэмий ярих;


2. [шилжсэн] Олуул идэх.