уламжлалт ёслол
уламжлал болгон хийдэг баяр, ёслол