уламжлалт баяр
уламжлал болгон тэмдэглэдэг баяр, уламжлал болсон баяр