БААРАГТАЙ

Итгэлгүй, найдваргүй, эргэлзээтэй, маргаантай: баарагтай нөхөр (найдаж болохгүй, итгэлгүй нөхөр) дэлгэрэнгүй... Яриа.