БААРАХ I

1. Сулрах, саарах, саатал болох - “Цагаан Долгор”-той уулзаагүй бол цангинах хоолой баарах дэлгэрэнгүй... Л.Хуушаан. Атлантын далайн сэрвээн дээр бичсэн шүлэг., үг баарах (үг саарах), хэл баарах (хэл сулрах);


2. Гацах, үл авалцах - Аягүй бол авалцахгүй баарчихдаг болчихсон ч байж магадгүй юм шүү гэж сэтгэл зовнив. Д.Мягмар. Гөрөөчин., буу баарах (буу гацах);
3. Буцах, няцах, үгүйсгэх: хийснээ баарах (хийснээ үгүйсгэх), хэлснээ баарах (хэлснээ буцах, хэлснээ няцах);
4. Осолдох, цалгардах - Тийм хүмүүс мөнгөнд баарах биш дээ. О.Цэндсүрэн. Нутаг усны шивнээн., дэлгэрэнгүй...
үг баарах үг саарах
хэл баарах хэл сулрах
буу баарах буу гацах
хийснээ баарах хийснээ үгүйсгэх
хэлснээ баарах хэлснээ буцах, хэлснээ няцах
хүүхэд баарах хүүхэд цалгардах, бүтэлгүйтэх
шалгалтад баарах шалгалтад унах
Ижил үг:

БААРАХ II