БААРГАН

Хөөргөн, хөнгөн, сагсуу: баарган зан (хөөргөн зан), баарган хөөргөн ~ хөөргөн дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (ул суурь муутай, хөнгөн хөөргөн).

баарган зан хөөргөн зан
баарган хөөргөн~хөөргөн баарган

ул суурь муутай, хөнгөн хөөргөн