БААРГАНАЛДАХ

Олон бааргар юмны үргэлжлэн хөдлөх; баарганан хөдөлцгөөх.