БААРАН

Ойр ойрхон баамтгай: бааран хүн (баамтгай хүн), баян хүнд ноён янаг, бааран хүнд нохой дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйл өөрт тустай зүйлд дурладаг гэсэн санаа), бааран хорхой (бие нь бөөрөнхий, хэвлий их, ногоон шар буюу хүрэн зэрэг өнгөтэй нэгэн зүйлийн шавж. Ургамлын шим шүүсийг сорж амьдардаг болохоор тариаланд хортой, төрөл зүйлээр олон. Жишээлбэл, хөвөнгийн бааран хорхой, тамхины бааран хорхой зэрэг).

бааран хүн баамтгай хүн
баян хүнд ноён янаг, бааран хүнд нохой янаг аливаа зүйл өөрт тустай зүйлд дурладаг гэсэн санаа
бааран хорхой

бие нь бөөрөнхий, хэвлий их, ногоон шар буюу хүрэн зэрэг өнгөтэй нэгэн зүйлийн шавж. Ургамлын шим шүүсийг сорж амьдардаг болохоор тариаланд хортой, төрөл зүйлээр олон. Жишээлбэл, хөвөнгийн бааран хорхой, тамхины бааран хорхой зэрэг