БААРАЛ

Осол омтгой: галын өнгө улаан ч утаа нь харавтар, гарах сургаал тустай ч үгс нь баарал [зүйр цэцэн дэлгэрэнгүй...

галын өнгө улаан ч утаа нь харавтар, гарах сургаал тустай ч үгс нь баарал юмны өнгө хэлбэр, утга чанарыг сайтар бодож ухаар гэсэн санаа