галын өнгө улаан ч утаа нь харавтар, гарах сургаал тустай ч үгс нь баарал
/ зүйр цэцэн үг /
юмны өнгө хэлбэр, утга чанарыг сайтар бодож ухаар гэсэн санаа