БААРАГЧ

1. Итгэлгүй хүн; юманд хойрго хандах үйлийн нэр;


2. Гай барцад - За дүү минь чиний баарагч надаас илүү байх шив дээ. Н.Банзрагч. Зам.