УГСРАА

1. Юмны зүй зохисоор таарсан буюу ар араасаа залгалдсан байдал: угсраа толгод (залгалдан тогтсон дэлгэрэнгүй...


2. Ар араасаа өрнөсөн үйл явдал: угсраа мэх (а. Бөхийн барилдаанд ар араас нь залгуулан хийх мэх; б. [шилжсэн] Бусдыг дараа дараагаар дэлгэрэнгүй...
3. Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн тохируулсан байдал.

угсраа толгод залгалдан тогтсон толгод
угсраа тэрэг ар араас нь залгуулан өрсөн тэрэг
угсраа мэх а. Бөхийн барилдаанд ар араас нь залгуулан хийх мэх; б. [шилжсэн] Бусдыг дараа дараагаар мэхлэх арга заль
угсраа үйл явдал ар араасаа болсон үйл явдал
хоёр кино угсраагаар гарах хоёр кино дараалан залгаж гарах