УГСРАГЧ

Угсрах үйл гүйцэтгэгч, эвлүүлэн бүтээн босгогч.