УГСРУУЛАХ

1. Угсрах үйлийг бусдаар гүйцэтгүүлэх;


2. Юмыг зүй зохисоор тааруулах буюу ар араас нь залгуулах - Гадаа нь угсруулан тавьсан зуу шахам үхэр тэргийг чухам юунд хөллөдөг билээ? дэлгэрэнгүй...
3. Үйлийг ар араас нь залгуулан өрнүүлэх: мэх угсруулан хийх (мэхийг ар араас нь залгуулан хийх) - Өвгөн ч угтаж барьж авмагц дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., тамхи угсруулан татах (тамхийг ар араас нь татах) - Тамхиа угсруулан татаж цэнхэр утаа манаруулж суусан. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол.

мэх угсруулан хийх мэхийг ар араас нь залгуулан хийх
тамхи угсруулан татах тамхийг ар араас нь татах