УГТВАР

1. Угтсан юм, угтсан зүйл, угтал болсон юм: амжилтын угтвар (амжилтын угтал болсон зүйл), дэлгэрэнгүй...


2. [хэл шинжлэл] Үгийн үндэс, язгуурын өмнө ордог утга бүхий хэсэг: угтвар нөхцөл (угтуулан залгах нөхцөл) - Япон зэрэг хэлэнд дэлгэрэнгүй... Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг;

3. Хөгжмийн зохиолын аль нэг ангийг эхлэх бэлтгэл хэсэг: угтвар аяз (олон хоолойн бичлэгийг зонхилсон ихэвчлэн нэг хөгжимд зориулсан дэлгэрэнгүй...
амжилтын угтвар амжилтын угтал болсон зүйл
хувьсгалын угтвар хувьсгалын угтал болгож хийсэн зүйл
угтвар төлөвлөгөө угтан хийх төлөвлөгөө
угтвар нөхцөл угтуулан залгах нөхцөл
угтвар аяз олон хоолойн бичлэгийг зонхилсон ихэвчлэн нэг хөгжимд зориулсан хөгжмийн аязын төрөл