УГТРАХ

1. Алгуур урагшлах, алгуур ахиж дэвших;


2. [шилжсэн] Зэрэг дэв ахих.