УГТУУЛАХ

Өөдөөс нь тосуулах: угтуулан байлдах (тосон очиж байлдуулах) - Хэдэн зуун цэрэг угтуулан дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., зочин угтуулах (хэн нэгнийг явуулж зочныг тосон авхуулах).

угтуулан байлдах тосон очиж байлдуулах
зочин угтуулах хэн нэгнийг явуулж зочныг тосон авхуулах