зочин угтуулах
хэн нэгнийг явуулж зочныг тосон авхуулах