УГЦРАХ II
/ хуучирсан /

Огцрох.

Ижил үг:

УГЦРАХ I