УГТУУЛ II:
/ ургамал /

угтуул цэцэг (цэцэг нь дүгрэгхэн бөгөөд урт, хэлтэс харавтар улаан, хувцсанд хүрвэл үнэр авд арилахгүй нэгэн зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УГТУУЛ I