УГТВАРТ
/ хэл шинжлэл /

Угтвар бүхий: угтварт үйл үг (угтвар авдаг үйл үг), угтварт хэл (угтвар хэрэглэдэг дэлгэрэнгүй...

угтварт үйл үг угтвар авдаг үйл үг
угтварт хэл угтвар хэрэглэдэг хэл