УГТВАРЖУУЛАЛТ
/ хэл шинжлэл /

Угтваржуулсан байдал.