УГСУУРГА

Олом, жирэм, хударгыг эмээлийн модонд холбон уях суран гогцоо - Дөрвөлжлөн сүлжсэн дөрөөний сур, дөрвөөр сүлжсэн дэлгэрэнгүй... Яриа.