УГТАЛ

1. Угтах үйлийн нэр;


2. Угтах явдал: угтал ажил (ямар нэг хэрэг явдал болохын өмнө угтуулж зохион байгуулж буй ажил).