УГТАХ

1. Тосох, өмнөөс очих, хүлээн авах: зочин угтах (ирэх зочдыг тосох), найрсгаар угтах дэлгэрэнгүй...


2. Ирээдүйн юм, үйл явдлыг тосох: шинэ жил угтах (ирж буй шинэ жилдээ сайн сайхан байхыг бэлгэдэж угтан тэмдэглэх), дэлгэрэнгүй...
3. Урьтах, түрүүлэх, урьтан хэлэх: угтан хэлэх (урьтаж хэлэх, түрүүлэн хэлэх) - Энэ нэг хэсэгхэн газар тээр болж байна гэж Пил дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.

зочин угтах ирэх зочдыг тосох
найрсгаар угтах дотно, сайхан сэтгэлээр хүлээн авах
сайшаан угтах магтан хүлээн авах
хүйтнээр угтах таагүй байдлаар тосох
алга ташин угтах баяр ёслолын байдалтай хүлээн авах, баяр хүргэн хүлээн авах
угтан байлдах өмнөөс нь тосож байлдах
угтан уулзах өмнөөс нь тосон очиж уулзах
угтан гарах өмнөөс нь тосон гарах
шинэ жил угтах ирж буй шинэ жилдээ сайн сайхан байхыг бэлгэдэж угтан тэмдэглэх
хөдөлмөрийн шинэ амжилтаар угтах ямар нэг үйл явдлыг угтан ажлаа сайн хийх
угтан хэлэх урьтаж хэлэх, түрүүлэн хэлэх