УГТАЙ

Иш баримттай, уг үндэстэй: угтай дүгнэлт (уг үндэстэй дүгнэлт, ул суурьтай дүгнэлт).