мэх угсруулан хийх
мэхийг ар араас нь залгуулан хийх