УГСРАЛТ

1. Угсрах үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Барилгын бүтээц эдлэл болон техникийн эд ангийг зохих зураг төслийн дагуу эвлүүлэн бүтээх явц: угсралтын инженер (угсрах үйл явцыг дэлгэрэнгүй...
угсралтын инженер угсрах үйл явцыг хариуцсан инженер
барилга угсралт барилгын бүтээц эдлэл, техникийн эд ангийг зохих зураг төслийн дагуу эвлүүлэн угсарч бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
барилга угсралтын газар барилга угсрах ажлыг хариуцсан байгууллага