УГСРАХ

1. Юмыг эвлүүлэн бүтээх, босгох, байгуулах: машин угсрах (эд ангийг нийлүүлэн машин босгох), дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг ар араас нь залган тавих: тэрэг угсран тавих (тэргийг ар араас нь залгуулан тавих);
3. Дараагаар дахих: гурав угсарч дуулах (гурван удаа дараалан дуулах), угсран татах (тамхи ар араас нь залгуулан дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Нэг юмыг дахин дахин хийх: гурав угсарч цай чанах (гурван удаа цай чанах).

машин угсрах эд ангийг нийлүүлэн машин босгох
угсрах арга хэрхэн эвлүүлэн хийх арга
угсрах бүдүүвч хэрхэн бүтээн босгох үлгэр болгосон зураг, зааварчилгаа
эмээл угсрах эмээлийн тоноглолыг хийх
тэрэг угсран тавих тэргийг ар араас нь залгуулан тавих
гурав угсарч дуулах гурван удаа дараалан дуулах
угсран татах тамхи ар араас нь залгуулан татах
гурав угсарч цай чанах гурван удаа цай чанах