ТӨНХЛӨГ

Төнхөх үйлийн нэр, төнхөх явдал: малтлага төнхлөг [хоршоо] (ухаж сэндийлэх явдал).

малтлага төнхлөг ухаж сэндийлэх явдал