аавын бийд хүнтэй танилц агтын бийд газар үз ~ аавын бийд хүнтэй танилц, агтны бийд газар үз
/ зүйр цэцэн үг /

боломжийг ашиглаж газар үзэж, хүнтэй танилц гэсэн санаа