ТАН II

тан газар (голын усны дундах элс хайр, чулуутай газар).

Ижил үг:

ТАН I

ТАН III