ТАНААС

Дээл хувцас зэргээс танаж авсан өөдөс, ором.