ТАНАГАЙ

1. Үхрийн хэрсэнгийн арьс;


2. Морины хамрыг сэтэлсэн тэмдэг.