ТАНАТ :
/ амьтан /

танат хясаа (далай, нуур, голд байдаг танан давхраа бүхий бүрхүүлтэй зөөлөн биет амьтан, нэн олон дэлгэрэнгүй...