ТАНАГ I

1. Эд юмны эдэлж болохуйц хувь: танагаа алдах (а. Юм эдэлж хэрэглэхийн аргагүй болох; б. [шилжсэн] дэлгэрэнгүй...


2. Тамир тэнхээ, тэнхэл, чадал - Танагаа барагдтал дагаж яваад суманд дайралдаж үхэхгүй бол байж байя гэхэд Магсаржав нээрээ тиймдээ гэв. дэлгэрэнгүй...
танагаа алдах а. Юм эдэлж хэрэглэхийн аргагүй болох; б. [шилжсэн] Хүн чанараа алдах; в. [шилжсэн] Хүүхэд хүмүүжилгүй болох
танаг сайтай эд эдэлгээ сайтай эд
танаг тамтаг юмны сайн муу байдал, яс чанар
танаг сайтай тэнхэл сайтай
танаг тасрах тамир тэнхээ алдрах, сульдах, ядрах
танагаа алдах танаг тасрах
Ижил үг:

ТАНАГ II