ТАНАГ II

сураг танаг (хэл чимээ, чимээ сураг), сураг танаг байхгүй (хэл чимээ байхгүй, сураг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАНАГ I