ТАНАА I

Танах үйлийн нэр, танаж авсан юм; танаас.

Ижил үг:

ТАНАА II