ТАНА

Хясааны дотор талын гоёл чимэглэлд хэрэглэдэг солонгорсон өнгөт давхарга: танан товч (танаар хийсэн дэлгэрэнгүй...

танан товч танаар хийсэн товч
үсний танан даруулга танаар чимэглэсэн үсний даруулга
танан шигтгээ танаар хийсэн шигтгээ
танан бялзуухай нэг зүйл жижиг шувуу

ойролцоо утга тай

Зочин 2019-08-12 14:01:14