ТАН I

Ургамлын зүйлийг нүдэж нунтаглан, хандалж уудаг монгол, хятад эмнэлэгт хэрэглэдэг бүдүүн ширхэгтэй нэг зүйл эм - дэлгэрэнгүй...

тан уух тусгайлан гар аргаар бэлдсэн бэлдмэл уух
эм тан өвчин анагаах төрөл бүрийн эмийн бэлдмэл
Ижил үг:

ТАН II

ТАН III