ТАЛХИХ II

1. Морь малыг байнга эдэлж харшаах, зовоох: морио талхих (морио гамгүй эдлэн зовоох) - Загал морь дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо;


2. [шилжсэн] Дарлах, зарцлах, тарчлаан зовоох: ард түмнийг талхин зовоох (ард түмнийг дарлан зовоох);
3. [шилжсэн] Юмыг хэрэггүй юманд эдэлж мохоох, гамгүй эдлэх.

Ижил үг:

ТАЛХИХ I